پیام ریاست دانشکده:

به سایت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف خوش آمدید.

 

مهدی وکیلیان

عضو هیات علمی و رئیس دانشکده