References


 

    مدارهای مخابراتی در فرکانس های رادیویی و رژیم غیر خطی، فروهر فرزانه

 

    Microwave and RF Design of Wireless Systems, David M. Pozar

     

    Microwave Transistor Amplifiers Analysis and Design, Guillermo Gonzalez