بورس دولت چین (کارشناسی ارشد و دکترا)

خرداد ۱م، ۱۳۹۶

pdfاطلاعیه


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۵

اردیبهشت ۱۰م، ۱۳۹۶

pdfاطلاعیه


قابل توجه دانشجویان دکتری که قصد دفاع از رساله خود را دارند

اردیبهشت ۴م، ۱۳۹۶

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری بدون نیاز به ثبت نام در نیمسال بعدی صرفاً تا آخرین روز ترمیم مجاز است و نمره مکتسبه در همان نیمسال ثبت نامی درج می گردد. لازم بذکر است که تاخیر حتی یک روزه پس از تاریخ مذکور مورد قبول نبوده و دانشجو در این حالت ملزم به ثبت نام یا تمدید سنوات در نیمسال جدید خواهد بود . فقط در صورتی که دانشجو به موقع )سه ماه قبل( اقدام به ارائه درخواست مجوز دفاع از شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده نموده و مجوز دفاع نیز از طرف مدیریت تحصیلات تکمیلی صادر شده باشد ولیکن به دلایل خارج از اختیار دانشجو ، جلسه دفاع در مهلت مقرر برگزار نشود، امکان مساعدت در پرداخت شهریه مربوط به تمدید سنوات وجود خواهد داشت.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق


قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی – ثبت پایان نامه در کتابخانه و irandoc

اسفند ۲۵م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


پسا دکتری و فرصت مطالعاتی صنعتی

اسفند ۲۲م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


پیشنهاد پژوهشی

اسفند ۱۴م، ۱۳۹۵

چنانچه پیشتر نیز به اطلاع شما عزیزان رسیده بود یاد آور می شویم مطابق اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر زمان دفاع از پیشنهاد پژوهشی پیش از اولین روز آغاز کلاسها و نه آخرین روز ترمیم در نیمسال آینده است. از این رو و با عنایت به این که طی روال اداری با در نظر گرفتن حداقل زمان لازم جهت داوری پیشنهاد پژوهشی در حدود یک ماه است، آخرین مهلت تحویل مدارک (مطابق راهنمای تهیه شده در سایت دانشکده) برای نیمسال جاری روز اول شهریور خواهد بود. ضروری است دانشجویان گرامی برنامه ریزی لازم برای تحویل به موقع کلیه مدارک مربوط به پیشنهاد پژوهشی خود را انجام داده و پس از دفاع موفق از پیشنهاد پژوهشی رساله خود را (مطابق راهنما) در سامانه ثبت نموده و در نیمسال آینده در درس رساله دکتری ثبت نام نمایند. مجددا تاکید می شود مدارکی گه پس از تاریخ اول شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل شوند مجوز دفاع در نیمسال جاری را کسب نخواهند کرد


قابل توجه دانشجویان دکتری که از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کرده اند

اسفند ۱۴م، ۱۳۹۵

چنانچه مکررا به اطلاع شما عزیزان رسیده است دانشجویان دکتری موظف هستند در سال یکبار اقدام به برگزاری جلسه پیشرفت رساله دکتری با حضور داوران داخلی پیشنهاد پزوهشی بنمایند. در این خصوص توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که وفق مصوبه اخیر تحصیلات تکمیلی دانشکده در صورتی که موفق به برگزاری جلسه تا پیش از موعد مقرر نشوید نمره غیرقابل قبول برای شما منظور خواهد شد. در نظر داشته باشید آخرین مهلت دفاع از گزارش برای کسانی که می باید در نیمسال ۱-۹۵ جلسه خود را برگزار می کردند تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۹۶ و برای کسانی که می باید در نیمسال ۲-۹۵ جلسه خود را برگزار کنند ۳۱ شهریور ماه ۹۶ خواهد بود. برای نیمسال ۱-۹۶ و پس از آن آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع آخرین روز امتحانات همان نیمسال مطابق تقویم آموزشی خواهد بود. مجددا یادآور می شود که در صورت عدم برگزاری جلسه با حضور داوران داخلی تا پیش از موعد مقرر نمره غیرقابل قبول برای دانشجو منظور خواهد شد

موفق باشید

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده


بورس دولت مجارستان برای دانشجویان دکتری

اسفند ۷م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

بهمن ۲۶م، ۱۳۹۵

در نظر داشته باشید ثبت نام در درس رساله کارشناسی ارشد باید تا پیش از شروع نیمسال سوم تحصیل به انجام رسیده باشد. لطفا راهنما را به دقت مطالعه کنید.

pdfراهنما


راهنمای ثبت نام مقاطع تحصیلات تکمیلی

بهمن ۲۰م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
pdfاطلاعیه ثبت نام دکترا


قابل توجه دانشجویان دکتری

بهمن ۱۸م، ۱۳۹۵

مطابق دستور مورخ ۹۳/۳/۱۹ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، دانشجویان متاهل فقط یکبار از پرداخت شهریه اولین نیمسال خارج از سنوات مجاز معاف خواهند بود. مطابق اعلام مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری است هنگام ارائه درخواست، اصل شناسنامه به رویت کارشناس دانشکده جهت تایید روگرفت برسد.

تحصیالت تکمیلی دانشکده برق


قابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی ۱۳۹۵ که به علت عدم ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی غیر مجاز شده‌اند

بهمن ۴م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه