قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی – ثبت پایان نامه در کتابخانه و irandoc

اسفند ۲۵م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


پسا دکتری و فرصت مطالعاتی صنعتی

اسفند ۲۲م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


پیشنهاد پژوهشی

اسفند ۱۴م، ۱۳۹۵

چنانچه پیشتر نیز به اطلاع شما عزیزان رسیده بود یاد آور می شویم مطابق اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر زمان دفاع از پیشنهاد پژوهشی پیش از اولین روز آغاز کلاسها و نه آخرین روز ترمیم در نیمسال آینده است. از این رو و با عنایت به این که طی روال اداری با در نظر گرفتن حداقل زمان لازم جهت داوری پیشنهاد پژوهشی در حدود یک ماه است، آخرین مهلت تحویل مدارک (مطابق راهنمای تهیه شده در سایت دانشکده) برای نیمسال جاری روز اول شهریور خواهد بود. ضروری است دانشجویان گرامی برنامه ریزی لازم برای تحویل به موقع کلیه مدارک مربوط به پیشنهاد پژوهشی خود را انجام داده و پس از دفاع موفق از پیشنهاد پژوهشی رساله خود را (مطابق راهنما) در سامانه ثبت نموده و در نیمسال آینده در درس رساله دکتری ثبت نام نمایند. مجددا تاکید می شود مدارکی گه پس از تاریخ اول شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل شوند مجوز دفاع در نیمسال جاری را کسب نخواهند کرد


قابل توجه دانشجویان دکتری که از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کرده اند

اسفند ۱۴م، ۱۳۹۵

چنانچه مکررا به اطلاع شما عزیزان رسیده است دانشجویان دکتری موظف هستند در سال یکبار اقدام به برگزاری جلسه پیشرفت رساله دکتری با حضور داوران داخلی پیشنهاد پزوهشی بنمایند. در این خصوص توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که وفق مصوبه اخیر تحصیلات تکمیلی دانشکده در صورتی که موفق به برگزاری جلسه تا پیش از موعد مقرر نشوید نمره غیرقابل قبول برای شما منظور خواهد شد. در نظر داشته باشید آخرین مهلت دفاع از گزارش برای کسانی که می باید در نیمسال ۱-۹۵ جلسه خود را برگزار می کردند تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۹۶ و برای کسانی که می باید در نیمسال ۲-۹۵ جلسه خود را برگزار کنند ۳۱ شهریور ماه ۹۶ خواهد بود. برای نیمسال ۱-۹۶ و پس از آن آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع آخرین روز امتحانات همان نیمسال مطابق تقویم آموزشی خواهد بود. مجددا یادآور می شود که در صورت عدم برگزاری جلسه با حضور داوران داخلی تا پیش از موعد مقرر نمره غیرقابل قبول برای دانشجو منظور خواهد شد

موفق باشید

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده


بورس دولت مجارستان برای دانشجویان دکتری

اسفند ۷م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

بهمن ۲۶م، ۱۳۹۵

در نظر داشته باشید ثبت نام در درس رساله کارشناسی ارشد باید تا پیش از شروع نیمسال سوم تحصیل به انجام رسیده باشد. لطفا راهنما را به دقت مطالعه کنید.

pdfراهنما


راهنمای ثبت نام مقاطع تحصیلات تکمیلی

بهمن ۲۰م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
pdfاطلاعیه ثبت نام دکترا


قابل توجه دانشجویان دکتری

بهمن ۱۸م، ۱۳۹۵

مطابق دستور مورخ ۹۳/۳/۱۹ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، دانشجویان متاهل فقط یکبار از پرداخت شهریه اولین نیمسال خارج از سنوات مجاز معاف خواهند بود. مطابق اعلام مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری است هنگام ارائه درخواست، اصل شناسنامه به رویت کارشناس دانشکده جهت تایید روگرفت برسد.

تحصیالت تکمیلی دانشکده برق


قابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی ۱۳۹۵ که به علت عدم ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی غیر مجاز شده‌اند

بهمن ۴م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه


اخذ درس خارج از دانشکده

بهمن ۲م، ۱۳۹۵

مطابق آیین نامه دانشکده، دانشجویان کارشناسی‌ارشد می‌توانند حداکثر یک درس و دانشجویان دکتری حداکثر دو درس خارج از دانشکده اخذ نمایند. ضروری است چنانچه مایل به اخذ درس خارج از دانشکده هستید تا پیش از ثبت نام درخواست خود را تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی نمایید. دقت داشته باشید دروس خارج از دانشکده که بدون مجوز اخذ شده باشند در زمان ترمیم حذف خواهند شد.


قابل توجه دانشجویان گرامی

بهمن ۲م، ۱۳۹۵

به آگاهی می‌رسانیم وفق تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه آموزش دوره کارشناسی‌ارشد، مجوز برگزاری دفاع می‌باید حداقل ۲ هفته قبل از زمان دفاع از پایان‌نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود. مطابق اعلام این مدیریت مهلت دوهفته‌ای مذکور از این به بعد به صورت جدی رعایت خواهد شد. بدین جهت ضروری است بازه زمانی مذکور حتماً رعایت شود.


آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد

دی ۱۳م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت برای برگزاری جلسه دفاع در پایان نیمسال پنجم تحصیل ۳۰ دی ماه است. از این رو ضروری است دانشجویان مطابق دستور العمل تهیه شده برای دفاع از رساله ارشد تا پایان روز۱۵ دی ماه مدارک مربوطه را تحویل دفتر تحصیات تکمیلی دانشگاه داده باشند