بایگانی برای دسته بندی 'اخبار تحصیلات تکمیلی'

بورس دولت چین (کارشناسی ارشد و دکترا)

دوشنبه، خرداد ۱م، ۱۳۹۶

pdfاطلاعیه

پسا دکتری و فرصت مطالعاتی صنعتی

یکشنبه، اسفند ۲۲م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه

بورس دولت مجارستان برای دانشجویان دکتری

شنبه، اسفند ۷م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دکتری

دوشنبه، بهمن ۱۸م، ۱۳۹۵

مطابق دستور مورخ ۹۳/۳/۱۹ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، دانشجویان متاهل فقط یکبار از پرداخت شهریه اولین نیمسال خارج از سنوات مجاز معاف خواهند بود. مطابق اعلام مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری است هنگام ارائه درخواست، اصل شناسنامه به رویت کارشناس دانشکده جهت تایید روگرفت برسد.

تحصیالت تکمیلی دانشکده برق

آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد

دوشنبه، دی ۱۳م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت برای برگزاری جلسه دفاع در پایان نیمسال پنجم تحصیل ۳۰ دی ماه است. از این رو ضروری است دانشجویان مطابق دستور العمل تهیه شده برای دفاع از رساله ارشد تا پایان روز۱۵ دی ماه مدارک مربوطه را تحویل دفتر تحصیات تکمیلی دانشگاه داده باشند

 

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع پیشنهاد پژوهشی

چهارشنبه، دی ۱م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی
با سلام
پیرو اطلاع رسانی قبلی به آگاهی می رسانیم آخرین مهلت تحویل مدارک جهت دفاع از پیشنهاد پژوهشی ۱۴ دی ماه جاری است. نمره کسانی که به هر دلیل موفق به تحویل مدارک در زمان مقرر نشوند به صورت تعویق امتحان EP منظور خواهد شد.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق

حذف دروس

چهارشنبه، دی ۱م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی
با سلام
پیرو اطلاع رسانی قبلی به آگاهی می رسانیم مطابق آیین نامه جدید ابلاغی از وزارتخانه حذف دروس به دلایل غیر موجه به تشخیص دانشگاه مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق

آخرین مهلت تحویل مدارک آزمون جامع دکتری

شنبه، مهر ۱۷م، ۱۳۹۵

مطابق اطلاعیه قبلی مورخ ۲۹ شهریور ماه ۹۵ مدارک تکمیل شده خود را حداکثر تا دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه به دفتر تحصیلات تکمیلی؛ کارشناس مقطع دکتری، تحویل نمایید

توجه داشته باشید به درخواست هایی که پس از این تاریخ تحویل شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. از این رو ضروری است حتی در صورتی که ثبت نام شما بنا به دلایلی نظیر غیر مجاز شدن هنوز انجام نشده ولی قصد شرکت در امتحان جامع را دارید حتما مدارک خود را تا پیش از پایان مهلت مقرر به دفتر تسلیم کنید

قابل توجه دانشجویان دکتری

دوشنبه، شهریور ۲۹م، ۱۳۹۵

لازم است آزمون جامع دکتری در پایان نیمسال سوم با موفقیت گذرانده شده باشد. چنانچه تا کنون ثبت نام نکرده اید در ترمیم اقدام کرده و پس از مطالعه فایل راهنمای ضمیمه، مدارک تکمیل شده خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید

pdfفایل راهنما

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴

دوشنبه، شهریور ۲۹م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی

الف- کسانی که موضوع پایان‌نامه آنان به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی رسیده است، در اسرع وقت نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه آموزش اقدام نموده و از استاد راهنمای خود نیز بخواهند که ثبت رساله را در سامانه آموزش تایید نماید تا بتوانند در درس پایان‌نامه ۲۵۸۱۰ ثبت نام نمایند.دقت کنید لازم است تایید تعریف پایان نامه توسط استاد راهنما تا پیش از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور برای کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی (به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش) ارسال شده باشد در غیر این صورت دفتر تحصیلات تکمیلی از تضمین ثبت نام شما در درس پایان نامه معذور است

ب- ثبت نام در درس پایان نامه با شماره ذکر شده ضروری است. لازم است این درس را در نیمسال چهارم تحصیل نیز با همان شماره اخذ کنید. تعداد کل واحد های رساله ۶ است که می باید تا پایان نیمسال چهارم تحصیل اخذ شده باشد

پ- کسانی که اخذ پایان‌نامه آنان به هر دلیل به تصویب نرسیده است، با پر کردن فرم مربوطه تقاضای ادامه تحصیل در شیوه آموزش محور را بنمایند. این دسته از دانشجویان مطابق برنامه‌های از قبل اعلام شده لازم است ۳۲ واحد را برای فارغ التحصیلی بگذرانند

قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی ۹۳

دوشنبه، شهریور ۱۵م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل مدارک جهت دفاع از رساله کارشناسی ارشد برای عزیزان ورودی ۹۳ روز شنبه ۲۰ شهریور ماه است. توجه داشته باشید کسانی که رساله خود را در این روز تحویل دفتر نمایند اولا صرفا می توانند در روز ۳۱ شهریور از رساله خود دفاع کنند و ثانیا می باید رساله خود را در همان روز ۲۰ شهریور تحویل تمامی داوران کرده باشند و الا اجازه دفاع نخواهند داشت. از این رو اکیدا توصیه می شود تمامی دانشجویان تا پیش از روز چهارشنبه ۱۷ شهریور تمامی مدارک خود را تحویل دفتر نمایند

در نظر داشته باشید چنانچه نمی توانید در مدت زمان یاد شده مدارک خود را تکمیل نمایید فرم ثبت نام با تاخیر خود برای نیمسال پنجم را در اسرع وقت و تا روز چهارشنبه ۱۷ شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهید تا بتوانید در نیمسال پنجم در صفر واحد رساله ارشد ثبت نام نمایید

راهنمای مراحل دفاع از رساله ارشد در آدرس ذیل قابل دسترسی است

http://ee.sharif.edu/form-ms/94-11-03-Marahele-defa-arshad.rar

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

دوشنبه، اردیبهشت ۲۷م، ۱۳۹۵

آن دسته از دانشجوین دکتری که در نیمسال پنجم یا ششم تحصیلی خود هستند می توانند مدارک مربوط به تقاضای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خود را پس از تکمیل به دفتر تحصییلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند تا برای مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. در نظر داشته باشید از آنجائی که ابلاغیه وزارت عتف ناظر به سهمیه دانشکده برای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی هنوز به دانشکده ارسال نشده، ارسال مدارک دانشجویان نیمسال پنجم و یا ششم صرفا جهت تسریع امور انجام می شود و تصمیم گیری نهائی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود