بایگانی برای دسته بندی 'اخبار تحصیلات تکمیلی'

قابل توجه دانشجویان دکتری – متقاضی گواهی معدل وگواهی رتبه

یکشنبه، فروردین ۲۲م، ۱۳۹۵

امکان ارائه درخواست گواهی معدل و گواهی رتبه دانشجویان مقطع دکتری از طریق سیستم آموزش فراهم شده است. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از تاریخ ۲۲/۱/۹۵، درخواست های مذکور فقط در صورتی که از طریق سیستم آموزش، منوی خدمات آموزشی-کارتابل درخواست، ارائه شده باشند قابل بررسی خواهند بود. دانشجویان می توانند پس از دست کم سه روز کاری به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند.

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

سه شنبه، اسفند ۱۱م، ۱۳۹۴

آن دسته از دانشجویان دکتری که از تاریخ شروع به تحصیل ایشان بیش از سه سال و از تاریخ صدور مدرک زبان ایشان بیش از دو سال نگذشته باشد و نیز پیشنهاد پژوهشی خود را به تصویب رسانده و یا در شرف دفاع از آن باشند(درنیمسال جاری درپیشنهاد پژوهشی ثبت نام کرده باشند)، واجد شرایط استفاده از کمک هزینه شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی وزارت عتف برای سال ۱۳۹۵ هستند

این عزیزان در اسرع وقت؛ حداکثر تا تاریخ ۱۶ اسفند ماه جاری، فرصت دارند تا فرم استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی را که در وب سایت دانشکده؛ بخش فرم های آموزشی مقطع دکتری، قابل دسترسی است تسلیم دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایند. آن دسته از دانشجویانی که در این مقطع زمانی کوتاه قادر به تکمیل بند پ فرم صدرالاشاره نیستند می توانند فرم ناقص را به انضمام درخواست کتبی مبنی بر تقاضای استفاده ازکمک هزینه مورد اشاره تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایند

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی گواهی معدل وگواهی رتبه

شنبه، اسفند ۱م، ۱۳۹۴

امکان ارائه درخواست گواهی معدل و گواهی رتبه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از طریق سیستم آموزش فراهم شده است. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از تاریخ ۱/۱۲/۹۴، درخواست های مذکور فقط در صورتی که از طریق سیستم آموزش، منوی خدمات آموزشی-کارتابل درخواست، ارائه شده باشند قابل بررسی خواهند بود. دانشجویان می توانند پس از دست کم سه روز کاری به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند.

اطلاعیه اعطای وام به دانشجویان دکتری

سه شنبه، بهمن ۲۱م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

اطلاعیه چاپ پایان نامه

یکشنبه، بهمن ۵م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ورودی ۹۱

چهارشنبه، آذر ۲۶م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی

شنبه، آبان ۱۰م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

چهارشنبه، مهر ۲م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دکتری که در درس پیشنهاد پژوهشی ثبت نام داشته اند

سه شنبه، مرداد ۲۱م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دکتری که درس پیشنهاد پژوهشی ثبت نام داشته اند

شنبه، تیر ۱۴م، ۱۳۹۳

pdf اطلاعیه

امتحان جامع دکتری در نیمسال دوم ۹۲-۹۳

شنبه، اسفند ۱۰م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

وام تحصیلی بنیاد نیکوکاری فرهنگی طوبی

دوشنبه، بهمن ۱۴م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه