بایگانی ماه شهریور، ۱۳۹۲

ثبت‌نام کارشناسی‌ارشد ودکتری ورودی ۱۳۹۱ و ماقبل آن

چهارشنبه، شهریور ۶م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

ثبت‌نام ورودی‌های کارشناسی ارشد ۱۳۹۲

چهارشنبه، شهریور ۶م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

اخذ درس و ثبت‌نام در نیم‌سال اول ۹۲-۹۳

چهارشنبه، شهریور ۶م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

آخرین مهلت دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد ورودی‌های ۹۰

سه شنبه، شهریور ۵م، ۱۳۹۲

pdf اطلاعیه

بروز رسانی فرم‌های آموزشی مقطع دکترا

دوشنبه، شهریور ۴م، ۱۳۹۲

فرم‌های زیر بروزرسانی شد به صفحه مربوطه در وبسایت دانشکده رجوع شود.

  • فرم درخواست مجوز برگزاری امتحان جامع
  • مراحل و فرمهای دفاع پیشنهاد پژوهشی و تعریف رساله دکترا
  • مراحل و فرمهای دفاع از رساله دکترا