بایگانی ماه مهر، ۱۳۹۴

وام ویژه دوره دکتری

دوشنبه، مهر ۶م، ۱۳۹۴

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۳

شنبه، شهریور ۲۸م، ۱۳۹۴

pdf اطلاعیه

فرم درخواست تمدید استفاده از خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

سه شنبه، شهریور ۲۴م، ۱۳۹۴

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول ۱۳۹۴ در امتحان جامع شرکت کرده‌اند.

دوشنبه، شهریور ۲۳م، ۱۳۹۴

مهلت تحویل مدارک ۱۱ مهر می‌باشد.
pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص چاپ پایان نامه و رساله

دوشنبه، شهریور ۱۶م، ۱۳۹۴

pdf اطلاعیه