بایگانی ماه اسفند، ۱۳۹۴

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۳۹۴ در امتحان جامع شرکت می کنند

یکشنبه، اسفند ۲م، ۱۳۹۴

مهلت تحویل فرم های اطلاعیه پیوست به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده حداکثر روز ۱۰ اسفند است

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی گواهی معدل وگواهی رتبه

شنبه، اسفند ۱م، ۱۳۹۴

امکان ارائه درخواست گواهی معدل و گواهی رتبه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از طریق سیستم آموزش فراهم شده است. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که از تاریخ ۱/۱۲/۹۴، درخواست های مذکور فقط در صورتی که از طریق سیستم آموزش، منوی خدمات آموزشی-کارتابل درخواست، ارائه شده باشند قابل بررسی خواهند بود. دانشجویان می توانند پس از دست کم سه روز کاری به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند.