بایگانی ماه خرداد، ۱۳۹۵

اطلاعیه مهم برای ثبت نام پروژه کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی ۹۴

سه شنبه، خرداد ۱۱م، ۱۳۹۵

pdf اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

یکشنبه، خرداد ۹م، ۱۳۹۵

پیرو اطلاعیه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ کلیه دانشجویان دوره دکتری که از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کرده باشند، از آغاز به تحصیل ایشان به هنگام اعزام بیش از سه سال نگذشته باشد، و زمان احراز نمره زبان ایشان نیز قدیمی تر از دو سال نباشد می توانند در اسرع وقت با مراجعه به بخش فرم های آموزشی مقطع دکتری در سایت دانشکده، بخش فرم استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی را که شامل دو کاربرگ است تایپ کرده و به انضمام دعوت نامه دوره تحقیقاتی مد نظر خود که می بایست با سربرگ دانشگاه مربوطه بوده و با قید تاریخ شروع و مدت دوره تحقیقاتی و تائید مقام مسئول آن دانشگاه ارائه شده باشد، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند تا برای مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال شود. در نظر داشته باشید متقاضیان می بایست با مراجعه به دفتر حقوقی دانشگاه نسبت به تکمیل فرم های تعهد محضری مربوطه نیز اقدام لازم را به عمل آورند

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در دوره کوتاه مدت تحقیقاتی

دوشنبه، اردیبهشت ۲۷م، ۱۳۹۵

آن دسته از دانشجوین دکتری که در نیمسال پنجم یا ششم تحصیلی خود هستند می توانند مدارک مربوط به تقاضای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خود را پس از تکمیل به دفتر تحصییلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند تا برای مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال گردد. در نظر داشته باشید از آنجائی که ابلاغیه وزارت عتف ناظر به سهمیه دانشکده برای استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی هنوز به دانشکده ارسال نشده، ارسال مدارک دانشجویان نیمسال پنجم و یا ششم صرفا جهت تسریع امور انجام می شود و تصمیم گیری نهائی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود