بایگانی ماه دی، ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع پیشنهاد پژوهشی

چهارشنبه، دی ۱م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی
با سلام
پیرو اطلاع رسانی قبلی به آگاهی می رسانیم آخرین مهلت تحویل مدارک جهت دفاع از پیشنهاد پژوهشی ۱۴ دی ماه جاری است. نمره کسانی که به هر دلیل موفق به تحویل مدارک در زمان مقرر نشوند به صورت تعویق امتحان EP منظور خواهد شد.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق

حذف دروس

چهارشنبه، دی ۱م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی
با سلام
پیرو اطلاع رسانی قبلی به آگاهی می رسانیم مطابق آیین نامه جدید ابلاغی از وزارتخانه حذف دروس به دلایل غیر موجه به تشخیص دانشگاه مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق

آخرین مهلت دفاع پیشنهاد پژوهشی

دوشنبه، آذر ۲۹م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به دفتر تحصیلات تکمیلی برق جهت برگزاری جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی ۹۵/۱۰/۱۴ می باشد
pdfاطلاعیه

شرایط اخذ درس دستیار آموزشی در دانشکده ریاضی

چهارشنبه، آذر ۱۷م، ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان گرامی دوره دکتری

با توجه به اینکه دانشجویان دکتری موظف به ۳ بار اخذ درس ۳ واحدی دستیار آموزشی (۲۵TA0) در طول تحصیل خود هستند. به آگاهی می‌رسانیم انجام فعالیتهای آموزشی جهت واحد معادل دستیار آموزشی در دانشکده ریاضی نیز میسر است مشروط به اینکه فعالیتهای آموزشی مربوط به دروس سرویس دانشکده ریاضی باشد. شایان ذکر است که دانشجو می‌بایست قبل از اقدام نسبت به آغاز فعالیتهای آموزشی در دانشکده ریاضی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق مراجعه نموده و این دفتر را کتباً مطلع نماید. در غیر اینصورت فعالیت انجام شده جزو واحد معادل دستیار آموزشی محسوب نمی‌گردد.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق

قابل توجه در خصوص حذف اضطراری درس

سه شنبه، آذر ۱۶م، ۱۳۹۵

pdf اطلاعیه