بایگانی ماه اسفند، ۱۳۹۵

بورس دولت مجارستان برای دانشجویان دکتری

شنبه، اسفند ۷م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

سه شنبه، بهمن ۲۶م، ۱۳۹۵

در نظر داشته باشید ثبت نام در درس رساله کارشناسی ارشد باید تا پیش از شروع نیمسال سوم تحصیل به انجام رسیده باشد. لطفا راهنما را به دقت مطالعه کنید.

pdfراهنما

راهنمای ثبت نام مقاطع تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه، بهمن ۲۰م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد
pdfاطلاعیه ثبت نام دکترا

قابل توجه دانشجویان دکتری

دوشنبه، بهمن ۱۸م، ۱۳۹۵

مطابق دستور مورخ ۹۳/۳/۱۹ هیئت رئیسه محترم دانشگاه، دانشجویان متاهل فقط یکبار از پرداخت شهریه اولین نیمسال خارج از سنوات مجاز معاف خواهند بود. مطابق اعلام مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری است هنگام ارائه درخواست، اصل شناسنامه به رویت کارشناس دانشکده جهت تایید روگرفت برسد.

تحصیالت تکمیلی دانشکده برق