بایگانی ماه اسفند، ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی – ثبت پایان نامه در کتابخانه و irandoc

چهارشنبه، اسفند ۲۵م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه

پسا دکتری و فرصت مطالعاتی صنعتی

یکشنبه، اسفند ۲۲م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه

پیشنهاد پژوهشی

شنبه، اسفند ۱۴م، ۱۳۹۵

چنانچه پیشتر نیز به اطلاع شما عزیزان رسیده بود یاد آور می شویم مطابق اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر زمان دفاع از پیشنهاد پژوهشی پیش از اولین روز آغاز کلاسها و نه آخرین روز ترمیم در نیمسال آینده است. از این رو و با عنایت به این که طی روال اداری با در نظر گرفتن حداقل زمان لازم جهت داوری پیشنهاد پژوهشی در حدود یک ماه است، آخرین مهلت تحویل مدارک (مطابق راهنمای تهیه شده در سایت دانشکده) برای نیمسال جاری روز اول شهریور خواهد بود. ضروری است دانشجویان گرامی برنامه ریزی لازم برای تحویل به موقع کلیه مدارک مربوط به پیشنهاد پژوهشی خود را انجام داده و پس از دفاع موفق از پیشنهاد پژوهشی رساله خود را (مطابق راهنما) در سامانه ثبت نموده و در نیمسال آینده در درس رساله دکتری ثبت نام نمایند. مجددا تاکید می شود مدارکی گه پس از تاریخ اول شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل شوند مجوز دفاع در نیمسال جاری را کسب نخواهند کرد

قابل توجه دانشجویان دکتری که از پیشنهاد پژوهشی خود دفاع کرده اند

شنبه، اسفند ۱۴م، ۱۳۹۵

چنانچه مکررا به اطلاع شما عزیزان رسیده است دانشجویان دکتری موظف هستند در سال یکبار اقدام به برگزاری جلسه پیشرفت رساله دکتری با حضور داوران داخلی پیشنهاد پزوهشی بنمایند. در این خصوص توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که وفق مصوبه اخیر تحصیلات تکمیلی دانشکده در صورتی که موفق به برگزاری جلسه تا پیش از موعد مقرر نشوید نمره غیرقابل قبول برای شما منظور خواهد شد. در نظر داشته باشید آخرین مهلت دفاع از گزارش برای کسانی که می باید در نیمسال ۱-۹۵ جلسه خود را برگزار می کردند تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۹۶ و برای کسانی که می باید در نیمسال ۲-۹۵ جلسه خود را برگزار کنند ۳۱ شهریور ماه ۹۶ خواهد بود. برای نیمسال ۱-۹۶ و پس از آن آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع آخرین روز امتحانات همان نیمسال مطابق تقویم آموزشی خواهد بود. مجددا یادآور می شود که در صورت عدم برگزاری جلسه با حضور داوران داخلی تا پیش از موعد مقرر نمره غیرقابل قبول برای دانشجو منظور خواهد شد

موفق باشید

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده