قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال اول ۱۳۹۴ در امتحان جامع شرکت کرده‌اند.

شهریور ۲۳م، ۱۳۹۴

مهلت تحویل مدارک ۱۱ مهر می‌باشد.
pdf اطلاعیه

قسمت نظرها بسته می باشد.