قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی ۹۳

شهریور ۱۵م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل مدارک جهت دفاع از رساله کارشناسی ارشد برای عزیزان ورودی ۹۳ روز شنبه ۲۰ شهریور ماه است. توجه داشته باشید کسانی که رساله خود را در این روز تحویل دفتر نمایند اولا صرفا می توانند در روز ۳۱ شهریور از رساله خود دفاع کنند و ثانیا می باید رساله خود را در همان روز ۲۰ شهریور تحویل تمامی داوران کرده باشند و الا اجازه دفاع نخواهند داشت. از این رو اکیدا توصیه می شود تمامی دانشجویان تا پیش از روز چهارشنبه ۱۷ شهریور تمامی مدارک خود را تحویل دفتر نمایند

در نظر داشته باشید چنانچه نمی توانید در مدت زمان یاد شده مدارک خود را تکمیل نمایید فرم ثبت نام با تاخیر خود برای نیمسال پنجم را در اسرع وقت و تا روز چهارشنبه ۱۷ شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهید تا بتوانید در نیمسال پنجم در صفر واحد رساله ارشد ثبت نام نمایید

راهنمای مراحل دفاع از رساله ارشد در آدرس ذیل قابل دسترسی است

http://ee.sharif.edu/form-ms/94-11-03-Marahele-defa-arshad.rar

قسمت نظرها بسته می باشد.