آخرین مهلت تحویل مدارک آزمون جامع دکتری

مهر ۱۷م، ۱۳۹۵

مطابق اطلاعیه قبلی مورخ ۲۹ شهریور ماه ۹۵ مدارک تکمیل شده خود را حداکثر تا دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه به دفتر تحصیلات تکمیلی؛ کارشناس مقطع دکتری، تحویل نمایید

توجه داشته باشید به درخواست هایی که پس از این تاریخ تحویل شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. از این رو ضروری است حتی در صورتی که ثبت نام شما بنا به دلایلی نظیر غیر مجاز شدن هنوز انجام نشده ولی قصد شرکت در امتحان جامع را دارید حتما مدارک خود را تا پیش از پایان مهلت مقرر به دفتر تسلیم کنید

قسمت نظرها بسته می باشد.