اخذ درس خارج از دانشکده

بهمن ۲م، ۱۳۹۵

مطابق آیین نامه دانشکده، دانشجویان کارشناسی‌ارشد می‌توانند حداکثر یک درس و دانشجویان دکتری حداکثر دو درس خارج از دانشکده اخذ نمایند. ضروری است چنانچه مایل به اخذ درس خارج از دانشکده هستید تا پیش از ثبت نام درخواست خود را تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی نمایید. دقت داشته باشید دروس خارج از دانشکده که بدون مجوز اخذ شده باشند در زمان ترمیم حذف خواهند شد.

قسمت نظرها بسته می باشد.