قابل توجه دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی ۱۳۹۵ که به علت عدم ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی غیر مجاز شده‌اند

بهمن ۴م، ۱۳۹۵

pdfاطلاعیه

قسمت نظرها بسته می باشد.