اخذ درس خارج از دانشکده

بهمن ۲م، ۱۳۹۵

مطابق آیین نامه دانشکده، دانشجویان کارشناسی‌ارشد می‌توانند حداکثر یک درس و دانشجویان دکتری حداکثر دو درس خارج از دانشکده اخذ نمایند. ضروری است چنانچه مایل به اخذ درس خارج از دانشکده هستید تا پیش از ثبت نام درخواست خود را تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی نمایید. دقت داشته باشید دروس خارج از دانشکده که بدون مجوز اخذ شده باشند در زمان ترمیم حذف خواهند شد.


قابل توجه دانشجویان گرامی

بهمن ۲م، ۱۳۹۵

به آگاهی می‌رسانیم وفق تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین نامه آموزش دوره کارشناسی‌ارشد، مجوز برگزاری دفاع می‌باید حداقل ۲ هفته قبل از زمان دفاع از پایان‌نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود. مطابق اعلام این مدیریت مهلت دوهفته‌ای مذکور از این به بعد به صورت جدی رعایت خواهد شد. بدین جهت ضروری است بازه زمانی مذکور حتماً رعایت شود.


آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد

دی ۱۳م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت برای برگزاری جلسه دفاع در پایان نیمسال پنجم تحصیل ۳۰ دی ماه است. از این رو ضروری است دانشجویان مطابق دستور العمل تهیه شده برای دفاع از رساله ارشد تا پایان روز۱۵ دی ماه مدارک مربوطه را تحویل دفتر تحصیات تکمیلی دانشگاه داده باشند

 


آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع پیشنهاد پژوهشی

دی ۱م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی
با سلام
پیرو اطلاع رسانی قبلی به آگاهی می رسانیم آخرین مهلت تحویل مدارک جهت دفاع از پیشنهاد پژوهشی ۱۴ دی ماه جاری است. نمره کسانی که به هر دلیل موفق به تحویل مدارک در زمان مقرر نشوند به صورت تعویق امتحان EP منظور خواهد شد.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق


حذف دروس

دی ۱م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی
با سلام
پیرو اطلاع رسانی قبلی به آگاهی می رسانیم مطابق آیین نامه جدید ابلاغی از وزارتخانه حذف دروس به دلایل غیر موجه به تشخیص دانشگاه مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق


آخرین مهلت دفاع پیشنهاد پژوهشی

آذر ۲۹م، ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل مدارک به دفتر تحصیلات تکمیلی برق جهت برگزاری جلسه دفاع پیشنهاد پژوهشی ۹۵/۱۰/۱۴ می باشد
pdfاطلاعیه


شرایط اخذ درس دستیار آموزشی در دانشکده ریاضی

آذر ۱۷م، ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویان گرامی دوره دکتری

با توجه به اینکه دانشجویان دکتری موظف به ۳ بار اخذ درس ۳ واحدی دستیار آموزشی (۲۵TA0) در طول تحصیل خود هستند. به آگاهی می‌رسانیم انجام فعالیتهای آموزشی جهت واحد معادل دستیار آموزشی در دانشکده ریاضی نیز میسر است مشروط به اینکه فعالیتهای آموزشی مربوط به دروس سرویس دانشکده ریاضی باشد. شایان ذکر است که دانشجو می‌بایست قبل از اقدام نسبت به آغاز فعالیتهای آموزشی در دانشکده ریاضی به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق مراجعه نموده و این دفتر را کتباً مطلع نماید. در غیر اینصورت فعالیت انجام شده جزو واحد معادل دستیار آموزشی محسوب نمی‌گردد.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق


قابل توجه در خصوص حذف اضطراری درس

آذر ۱۶م، ۱۳۹۵

pdf اطلاعیه


آخرین مهلت تحویل مدارک آزمون جامع دکتری

مهر ۱۷م، ۱۳۹۵

مطابق اطلاعیه قبلی مورخ ۲۹ شهریور ماه ۹۵ مدارک تکمیل شده خود را حداکثر تا دوشنبه مورخ ۲۶ مهرماه به دفتر تحصیلات تکمیلی؛ کارشناس مقطع دکتری، تحویل نمایید

توجه داشته باشید به درخواست هایی که پس از این تاریخ تحویل شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. از این رو ضروری است حتی در صورتی که ثبت نام شما بنا به دلایلی نظیر غیر مجاز شدن هنوز انجام نشده ولی قصد شرکت در امتحان جامع را دارید حتما مدارک خود را تا پیش از پایان مهلت مقرر به دفتر تسلیم کنید


قابل توجه دانشجویان دکتری

شهریور ۲۹م، ۱۳۹۵

لازم است آزمون جامع دکتری در پایان نیمسال سوم با موفقیت گذرانده شده باشد. چنانچه تا کنون ثبت نام نکرده اید در ترمیم اقدام کرده و پس از مطالعه فایل راهنمای ضمیمه، مدارک تکمیل شده خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید

pdfفایل راهنما


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴

شهریور ۲۹م، ۱۳۹۵

دانشجویان گرامی

الف- کسانی که موضوع پایان‌نامه آنان به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی رسیده است، در اسرع وقت نسبت به ثبت الکترونیکی آن در سامانه آموزش اقدام نموده و از استاد راهنمای خود نیز بخواهند که ثبت رساله را در سامانه آموزش تایید نماید تا بتوانند در درس پایان‌نامه ۲۵۸۱۰ ثبت نام نمایند.دقت کنید لازم است تایید تعریف پایان نامه توسط استاد راهنما تا پیش از روز چهارشنبه ۳۱ شهریور برای کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی (به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش) ارسال شده باشد در غیر این صورت دفتر تحصیلات تکمیلی از تضمین ثبت نام شما در درس پایان نامه معذور است

ب- ثبت نام در درس پایان نامه با شماره ذکر شده ضروری است. لازم است این درس را در نیمسال چهارم تحصیل نیز با همان شماره اخذ کنید. تعداد کل واحد های رساله ۶ است که می باید تا پایان نیمسال چهارم تحصیل اخذ شده باشد

پ- کسانی که اخذ پایان‌نامه آنان به هر دلیل به تصویب نرسیده است، با پر کردن فرم مربوطه تقاضای ادامه تحصیل در شیوه آموزش محور را بنمایند. این دسته از دانشجویان مطابق برنامه‌های از قبل اعلام شده لازم است ۳۲ واحد را برای فارغ التحصیلی بگذرانند


قابل توجه دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی در خصوص اخذ درس خارج از دانشکده

شهریور ۲۱م، ۱۳۹۵

مطابق مقررات جاری دانشکده و چنانچه کرارا اطلاع رسانی شده است اخذ درس خارج از دانشکده بدون کسب مجوز از تحصیلات تکمیلی مقبول نیست. سقف تعداد دروسی که با کسب نظر مساعد شورای تحصیلات تکمیلی قابل اخذ است یک درس برای دانشجویان ارشد و دو درس برای دانشجویان دوره دکتری است

دروس بدون مجوز و خارج سقف یاد شده مقبول نیستند و پذیرفته نخواهند شد. لازم است دانشجویان علاقه مند دروس مورد نظر خود را تا تاریخ سه شنبه ۱۶ شهریور تحویل دفتر دانشکده نمایند تا عند الزوم نسبت به اخذ یا حذف آن دروس تا پیش از ترمیم اقدام نمایند. با توجه به این که شورا تا پیش از زمان ترمیم ثبت نام جلسه ای نخواهد داشت، در صورت عدم تحویل به موقع درخواست اخذ مجوز دروس خارج از دانشکده، شورای تحصیلات تکمیلی مسئولیتی بابت مشکلات ناشی از عدم دریافت مجوز نخواهد داشت