پروژه های دکتری:(PhD)

Those marked with * contain English abstracts  

1- ادوات نوری موج سطحی مبتنی بر نانو لايه ها و روشهای محاسباتی جديد برای شبيه سازی آنها  *

2- کدينگ توأم منبع و کانال تصاوير و ويديوی ديجيتال

3- طراحی و ساخت سنتز کننده کسری فرکانس بصورت مجتمع با کنترل مدولاتور دلتا- سيگما در باند 2.5GHz

4- مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده *

5- تعیین راهبرد مناسب برای تولید کنندگان برق در بازار انرژی *

6- طراحی و ساخت مبدل آنالوگ به دیجیتال ولتاژ پایین کم مصرف با روش فولدینگ

7- سنتز و مدل سازی یک بستر مناسب جهت ارزیابی و بهبود روشهای مدیریت پویای صف برای کنترل انباشتگی در شبکه های کامپیوتری

8- تعیین و قیمت گذاری رزرو در محیط تجدید ساختاریافته

9- ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل تقویت کننده های RF خطی شده به روش پیش خور با کاربرد در سیستم CDMA  *

10- بررسی شبکه های مشارکتی کد شده  *

11- مبدل آنالوگ به دیجیتال سریع به روش جریانی

12- استفاده از کدهای گسترده در زمان سه سطحی جهت مقابله با تداخل باریک باند در مخابرات بی سیم فرا پهن باند

13-  مديريت توان راكتيو و كنترل ولتاژ در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار شده.

14- تخمين ظرايب آئروديناميك از طريق تست پروازي