گرايش مخابرات: (کارشناسی ارشد)

Communications (MSc)

 

1- تطبيق MIMO-OFDM به کانال با استفاده از کدينگ فضا- زمان- فرکانس

2- شبيه سازی سيستم OFDM در باند HF با حد اکثر نرخ ممکن

3- افزايش رزولوشن تصاوير ويديويی در بعد زمان

4- بررسی عملکرد سيستمهای نوری بر مبنای کدهای تعميم يافته متعامد نوری با وزن بهينه

5- کاهش همشنوايی در سيستمهای ADSL با استفاده از انتقال هماهنگ اطلاعات

6- محاسبات پوشش و عملکرد ارتباطی ماهواره ملی ايران برای کشور و منطقه

7- تشخيص و رديابی اشياء متحرک در تصاوير متوالی

8-

9- مدلسازی نهان نگاری تصوير بر اساس تئوری اطلاعات با استفاده از تبديلات مالتی رزولوشن  *

10- بررسی کمی کارايی سيستم CDMA نوری با FBG در حضور تقويت کننده نوری

11- بررسی و بهينه سازی روش جبران سازی Per Tone در سيستمهای ADSL   *

12- تحليل و کاهش ميزان آسيب پذيری واتر مارکينگ تصوير

13- تحليل مخلوط کننده های فعال مايکروويو در رژيم غير خطی و در حوزه فرکانس با استفاده از روش توازن طيفی

14- مخابرات زمان گسترده UWB

15- حفظ امنيت در هنگام افشاء کليد

16- بررسی و تحليل پروتکل RLC در شبکه های موبايل نسل سوم

17- طراحی و تحليل امنيتی شبکه رايانه ای با قابليت ريز پرداخت برون خط  *

18- بررسی روشهای تخصيص زير کانال، بيت و توان در سيستمهای Multiuser OFDM   *

19- فشرده سازی تصوير ويديويی با استفاده از تبديل موجک بسته ای (Wavelet Packet)  *

20- جستجوی کدهای بلند مناسب برای رادارهای کد گذاری فاز با روش ژنتيک- آلومرفيک

21- طراحی و ساخت حلقه قفل فاز با استفاده از عنصر آشکار ساز نمونه گير

22- روشهای تحليل رمزهای دنباله ای و تحليل يک الگوريتم خاص  *

23- تشخيص نوع و پارامترهای مدولاسيون ديجيتال

24- نشانه گذاری بلادرنگ سيگنالهای صوتی فشرده شده به روش MP3

25- جداسازی کور سيگنال در حضور داده های پرت

26- بررسی امنيت در تلفن همراه GSM، تدوين اصول نظری و تحليل الگوريتمهای A5/1 و A5/2 و پياده سازی آنها

27- بررسی و مقايسه پهنای باند قفل شدن دو شبکه خطی و حلقوی از اسيلاتورهای تزويج شده در حوزه زمان

28- روشهای حذف تداخل در سيستمهای ADSL   *

29- فيلتر بانکهای متغير با زمان و کاربرد آن در فشرده سازی و تحليل سيگنال

30- بررسی عملکرد الگوهای "پرش زمانی قاب بندی شده" در سیستمهای چند نرخی/ چند سرویسی دسترسی چند گانه در شبکه های محلی بی سیم مادون قرمز

31- تحلیل و اندازه گیری نویز فاز در نوسانسازهای هماهنگ مایکروویو

32- نهان نگاری ویدئو بر اساس میزان آنتروپی به کمک مدلهای بینایی

33- جداسازی اشیاء متحرک در ویدئو

34- فشرده سازی تصاویر دیجیتال به صورت Multirate

35- نهان نگاری شکننده تصویر با استفاده از آنتروپی تصویر

36- پیش اعوجاج باند پایه دیجیتال وفقی سیگنال OFDM برای جبران سازی  اثرات  غیر خطی     تقویت کننده       توان بالا*

37- الگوریتمهای بهینه انتخاب توان با پیش بینی نهایی در شبکه های ALOHA

38- طراحی و بهینه سازی آنتن های آرایه فازی مایکرواستریپی به کمک روشهای کاهش اثر خطای نویز کوانتیزاسیون فاز

39- روشی مؤثر جهت تطابق تصاویر اثر انگشت

40- آنالیز کنترل توان در شبکه های نوری بی سیم مبتنی بر OCDMA

41- تحلیل حوزه زمان و غیر خطی برهم کنش پرتو الکترون و موج در کاواک های تزویج شده *

42- بررسی حملات حدس و تعیین به سیستمهای رمز دنباله ای استاندارد NESSIE و ارائه یک طرح بهبودیافته برای رمزهای دنباله ای با انتقال کلمه به کلمه *

43- آنالیز برداری فیبرهای کریستال فوتونی *

44- طراحی و شبیه سازی سیستم اندازه گیری آنی فرکانس در باند فرکانسی 2 تا 18 گیگاهرتز

45- جبرانسازی PMD در فیبرهای نوری به روش درهم ریختگی پلاریزاسیون

46- مدل سازی طرح های تسهیم راز آستانه ای بر اساس کدهای خطی

47- تحلیل مولد کلید اجرایی از نوع جمع کننده با استفاده از زوج آزماهای با حافظه

48- مخابرات باند وسیع TH-UWB

49- بررسی و شبیه سازی تکنیک PCL *

50- طراحی منظم توابع دور سیستم های رمز قالبی کلید متقارن *

51- استفاده از ایده Multi-Carrier در طراحی یک رادار با قابلیت آشکار سازی اهداف با سرعت کم *

52- تحلیل روش پرش فرکانسی تفاضلی و طراحی یک سیستم امن مبتنی بر آن *

53- بهبود سیگنال به نویز در مبدل های آنالوگ به دیجیتال بر پایه عبور از سطح *

54- آنالیز کدینگ شبکه در شبکه های بی سیم *

55- یک سیستم جدید کد شده TH-Femtosecond CDMA و آنالیز عملکرد آن در سیستمهای فیبر نوری *

56- بهبود کیفیت سیگنالهای اعوجاج یافته در سیستم های مخابراتی با استفاده از روش های باز گشتی *

57- بیهنه سازی مصرف انرژی در شبکه های بی سیم با دسترسی تصادفی *

58- بررسی مدهای پایدار در آرایه های اسیلاتوری دارای تزویج قوی برای دو ساختار شش ضلعی و مثلثی *

59- یک روش کدینگ جدید در سیستمهای TH/OCDMA و WM/OCDMA و آنالیز عملکرد ان در سیستمهای فیبر نوری *

60- بررسی انتشار امواج میلیمتری در یک ارتباط کوتاه شهری به روش ردگیری پرتو گوسی *

61- تولید و تمرکز میدان الکتریکی نور با پلاریزاسیون دلخواه *

62- آشکار سازی با نرخ هشدار غلط ثابت در کلاتر ویبول *

63- کد های فضا- زمان در مخابرات نوری بی سیم *

64- جدا سازی منابع تنک *

65- تحلیل و طراحی کدهای متعامد نوری با استفاده از جبر ما تریسی *

66- بررسی پایداری شرایط مرزی جاذب موج در روش TLM با استفاده از فضای حالت *

67- خطی سازی تقویت کننده قدرت RF به روش پیش اعوجاج وفقی *

68- بهبود چند کاناله سیگنال صحبت *

69- معرفی چند طرح تسهیم راز صوتی و تصویری  *

70-بررسی اثر لرزش در اسیلاتورهای مایکروویو و کاهش اثر آن توسط تکنیک تزریق متقابل  *

71- بسط های غیر مُدال میدان الکترومغناطیسی برای آنالیز ساختارهای فوتونیکی  *

72- موجبرهای باز متا متریال و خواص مغناطیسی غیر خطی  *

73- سنتز دی الکتریک های تک محوری مصنوعی در حوزه مایکروویو و کاربرد آنها  *

74- تحلیل ارتباط و طراحی مفهومی زیر سیستم مخابراتی ریز ماهواره شریف در باند S مایکروویو  *

75- طراحی کد در رادار های چند فرکانسی کد شده مبتنی بر سیگنال OFDM  *

76- مدلسازی طراحی بین لایه ای بر مبنای تئوری صف جهت افزایش بازدهی و حفظ پارامترهای QoS در یک ارتباط بی سیم  *

77- تحلیل عملکرد کدینگ داخلی در سیستم CDMA باند جزئی دنباله مستقیم  *

78- آنالیز و مقایسه روشهای پیشنهادی دسترسی چندگانه برای نسل چهارم موبایل مبتنی بر سیستمهای چند حامله  *

79- ارتقاء امنیت پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی  *

80- بررسی ساختار و طراحی مدولاتور فضایی نوری در هولوگرافی نوری  *

81- بررسی احتمال قطع سیستم های CDMA با کدهای متعامد نوری ناشی از واپاشی مدهای قطبی مرتبه اول سیگنال  *

82- طرح یک سیستم رمز نگاری- کد گذاری کانال توام با استفاده از روش های رمز نگاری و رمز گشایی

83- تحلیل الکترومغناطیسی و ارائه روش طراحی سیرکولاتورهای فریتی و فریت- دی الکتریک خط نواری

84- میکسرهای مایکروویو

85- تأمین کیفیت سرویس در شبکه های نوری دسترسی چندگانه بر مبنای تقسیم کد

86- بهبود پوشش و ظرفیت ترافیکی CDMA سلولی با دوپلکی زمانی

87- مدلسازی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری مبتنی بر آشکارسازی به روش جذب دو فوتونی

88- کاربرد بسط به توابع گاوسی در محاسبه توابع گرین

89- مدلسازی انتشار نور در محیط غیر خطی یونیزه

90- مدلسازی معین انتشار امواج در محیط داخل ساختمان با استفاده از روش رهگیری پرتو

91- آشکارسازی طیفی در سیستم های مخابراتی هوشمند در سیگنال به نویزهای پایین

92- کاربرد تجزیه تنک در تشخیص اتوماتیک حروف

93- تأمین کیفیت سرویس با استفاده از کد گذاری شبکه

94- کاربرد روشهای یافتن جواب های تنک دستگاه های معادلات خطی فرومعین در حسگری فشرده، کد گشایی حقیقی و حسگری فشرده ی کد شده

95- حملات تمایز مبتنی بر تقریب خطی بر الگوریتم های رمز دنباله ای

96- استخراج بهینه ی مود های هدایتی در فیبر های خاص

97- تحلیل نهان نگاری تصاویر با استفاده از شبکه عصبی

98- تجزیه تنک سیگنال های دوبعدی و کاربرد آن در بهبود کیفیت تصویر

99- بهبود ویژگی های امنیتی شبکه های مخابراتی با استفاده از کد گذاری شبکه

100-  طراحی و شبیه سازی گیرنده سوپر هتروداین GHz 1-40 با حساسیت بالا

101- بررسی روشهای کاهش گلبرگ های فرعی خروجی فیلتر منطبق رادار

102- ارائه سرویس با سرعت و کیفیت متفاوت در شبکه های تمام نوری GMPLS و تضمین کیفیت سرویس

103- کم کردن نسبت پیک به میانگین توان در سیستم های OFDM

104- نشانگذاری نیمه شکننده تصویر در حوزه تبدیل

105- نقش خصوصیات آنتن در عملکرد سیستمهای مخابراتی بی سیم چند-ورودی چند-خروجی

106- استفاده از کدگذاری شبکه در سیستمهای ذخیرهسازی گسترده داده و توزیع مشارکتی داده

107- کانال رله فعال مبتنی بر شناخت پارهای

108-  بررسی و بهبود عملکرد سیستمهای مشارکتی با استفاده از مدولاسیون وفقی

109-  افزايش ظرفيت پنهانسازي در پنهاننگاري صحبت از طريق فشردهسازي با تلفات پيام

110- جداسازی کور سيگنال های صحبت در حوزة فرکانس

111- بهینهسازی بین لایهای توزیعی در شبکههای سنسوری

112- طراحی بلوک دیجیتال بخش گیرنده سیستم آنتنهای هوشمند

113- کاهش نویز فاز نوسانساز مایکروویو با استفاده از تکنیک تداخلسنجی

114- بررسی تحلیلی و آنالیز سیستم های مشارکتی هوشمند مبتنی بر OFDMA

115- تحلیل تفاضل ناممکن رمزهای قالبی

116- طراحي و ساخت فيلتر و ديپلکسر موجبري صفحهE با تزويج رزناتورهاي غيرمتوالي در باند Ka

117- روشهای بهینه در نمونهبرداری از سیگنالهای میانگذر و تعمیم آنها به سیگنالهای چندبانده