گرايش قدرت: (کارشناسی)

Power (BSc)

Those marked with * contain English abstrcts 

1- اهميت بازار انرژی در سيستمهای تجديد ساختار شده

2- برق گير های ولتاژ پايين، استانداردها و تست ها

3- شبيه سازی سيستمهای تغذيه مترو

4- طراحی و ساخت مبدل تشد يد سری

5- طراحی و شبيه سازی یکسو کننده 3 فاز به روش SV-PWM

6- پيش بينی تقاضای مصرف انرژی الکتريکی

7- کاربرد های شبکه های عصبی در پيش بينی و بهينه سازی عمليات حفاری

8- بررسی الگوريتمهای IP و پياده سازی آن در حل مسائل بهينه سازی در سيستمهای قدرت

9- تجد يد ساختار در صنعت برق

10- بررسی تاخيرات توليدات پراکنده بر تلفات شبکه توزيع

11- طراحی و شبيه سازی منبع تغذيه 48 ولت و 200 وات  *

12- امنيت اطلاعات يک خبرگزاری روی وب

13- طراحی و ساخت برد آموزشی DSP

14- مساله زمين در سيستمهای قدرت

15- ساخت درايور موتور دو فاز و کنترل سرعت

16- طراحی و ساخت سيستم مانيتورينگ پارامتر های کيفيت توان

17- بررسی و شناخت تجهيزات آزمايشگاه عايق از نظر تحقيقاتی

18- سرميس های جانبی در صنعت برق تجد يد ساختار شده

19- مزايای استفاده از الکتروموتورهای دور متغير و مقايسه فنی-اقتصادی آنها با موتورهای دور ثابت

20- مقايسه فنی-اقتصادی استفاده از شبکه و نيروگاه اختصاصی جهت تامين انرژی الکتريکی کارخانجات و سکوهای حفاری

21- بررسی و شبيه سازی سيستمهای Cogeneration ميکروتوربين

22- ارزيابی تکنولوژیهای صنعت برق ايران در بخش انتقال

23- طراحی سيستم حفاظت پست سيار63kV/20kV

24- بررسی و ساخت ترانسفورماتور خشک رزينی و روغنی

25- پست های GIS

26- مدل استاتيکی بار در سيستمهای قدرت و تدوين برنامه پخش بار برای مدل ZIP

27- طراحی و ساخت درايور موتور رلوکتانسی سوئيچی

28- طراحی و شبيه سازی اينورتر سه فاز با ورودی متغير DC

29- بررسی موتور های راندمان بالا

30- تجديد ساختار

31- بررسی امکان استفاده از HVDC در تغذيه شهر ها  *

32- توليد همزمان گرما و الکتريسيته

33- کاربرد تريستور به عنوان قطع کننده جريان در خطوط توزيع

34- پياده سازی الگوريتم پخش بار تداومی

35- شبيه سازی و هماهنگی عايقی پست 230/400 کيلو ولت اراک

36- بررسی اثر پيشنهاد قيمت توليد بر پخش بار اقتصادی در سيستمهای تجديد ساختار يافته قدرت

37- بررسی تجديد ساختار سيستمهای قدرت

38- بررسی اثر هارمونيکها بر  دستگاههای اندازه گيری انرژی

39- بررسی علل خاموشی های سراسری در شبکه های بهم پيوسته و روشهای اصلاحی

40- بررسی روشهای اندازه گيری و آزمايش غير مخرب عايقی  *

41- طراحی و شبيه سازی فيلترهای پسيو با استفاده از نرم افزار EMTDC/PSCAD

42- بررسی طراحی پستهای توزيع 20kV/400V

43- بررسی انواع ترانسفورماتور های عايق شده با گاز SF6

44- طراحی ترانسفورماتور فرکانس متوسط (1kHz) جوش مقاومت نقطه ای

45- بررسی ويژگيها و سوابق پستهای GIS در ايران

46- طراحی نرم افزار تاسيسات  *

47- کاربرد ابررساناها در مهندسی قدرت  *

 48- بررسی عملکرد پست های GIS

49- تهیه نرم افزار اجرای مناقصه در ساختار بازار برق ایران *

50- تحلیل و شبیه سازی عملکرد موازی مبدلهای رزونانسی و طراحی یک نمونه *

51- طراحی ترانسفورماتورهای جریان- اندازه گیری *

52- طراحی ترانسفورماتورهای جریان حفاظتی *

53- محاسبات نیروهای وارد بر باس داکت های نیروگاه در هنگام اتصال کوتاه *

54- بررسی مزایا و مشکلات استفاده از موتورهای القایی با راندمان بالا *

55- نحوه تزریق انرژی الکتریکی تولید شده توسط توربینهای بادی به شبکه *

56- رله گذاری تطبیقی در شبکه های قدرت *

57- طراحی عایقی پست های فشار قوی *

58- بررسی عملکرد موازی مبدلهای رزونانسی و ساخت یک نمونه  *

59- بررسی مدارات تصحیح توان و تحلیل یک مدار مرتبط  *

60- بررسی و تحلیل انواع آلترناتورهای خودرو  *

61- تخصیص تلفات با روشهای ردیابی توان و مقدار Shapley  *

62- بررسی و شبیه سازی تعادل در توابع تولید با در نظر گرفتن محدودیت خطوط انتقال  *

63- نرم افزار طراحی موتور القایی تکفاز  *

64- برنامه ریزی تولید در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده  *

65- حل مسئله وارد کردن نیروگاه ها با استفاده از روش RADAR  *

66- بررسی انواع خدمات جانبی و بازار های رزرو  *

67- محاسبه میدان ناشی از سیم لوله با مطلب  *

68- پیاده سازی الگوریتم Tabu Search اصلاح شده در مسأله پخش بار اقتصادی  *

69- مطالعه روشهای تعیین رزرو در بازارهای برق دنیا  *

70- حقوق انتقال در بازار برق  *

71- بررسی راهکارهای محاسبه و کاهش تلفات غیر فنی در سیستمهای قدرت  *

72- بررسی روشهای محاسبه ATC در شبکه قدرت و اعمال آن به یک شبکه نمونه  *

73- بررسی کاربرد تئوری بازی در بازار صنعت برق  *

74- طراحی و شبیه سازی ترانسفورماتور الکترونیکی  *

75- کنترل ولتاژ شبکه های توزیع ضعیف با نفوذ بالای انرژی باد  *

76- طراحی و شبیه سازی شارژر خورشیدی با خاصیت MPPT  *

77- توصیف میدان مغناطیسی ناشی از اشکال ساده هندسی حامل جریان  *

78- تست و راه اندازی نیروگاه حرارتی  *

79- امنیت در شبکه های بی سیم  *

80- بررسی کارایی جبران ساز سه فاز راکتیو در حضور بار نا متقارن  *

81- طراحی بدیهی گرای مبدلهای الکترونیک قدرت *

82- برنامه ریزی منابع تولید پراکنده توسط نرم افزار HOMER *

83- طراحی و شبیه سازی درایو موتور القایی تک فاز با استفاده از خازن سوئیچ شونده *

84- طراحی و شبیه سازی بخش کنترل توان (PCU) در خودروهای هایبرید *

85- بررسی اثر مدولاسیون عرض پالس تصادفی بر عملکرد تقویت کننده کلاس D *

86- اتصال میکروکنترلر ATmega128 به پورت اترنت *

87- طراحی آزمایشهایی برای آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و تهیه دستورکار *

88- روشی جدید در تعریف شاخص هارمونیکی بر مبنای تلفات سیستم *

89- تجدید ساختار در شبکه های قدرت *

90- ؟ *

91- طراحی آزمایش رله دیستانس OPTIMHO و تهیه دستورکار و راه اندازی *

92- درایوهای الکتریکی و نقش آن در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی موتورها *

93- بررسی ژنراتورهای بادی در شبکه های پراکنده و تأثیرات آن *

94- بررسی فنی اقتصادی منابع تجدید پذیر تولید پراکنده *

95- طراحی و شبیه سازی حفاظت الکتریکی برای موتور های القایی و ژنراتورها

96- برنامه ریزی، تحلیل و توسعه واحدهای تولید انرژی تجدید پذیر با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری

97- بررسی معماری ریزپردازنده های جدید اینتل

98- پیاده سازی روش کنترل مستقیم گشتاور ماشین سنکرون و کاهش تلفات آن

99- طراحی و ساخت فرکانس متر دیجیتال با رابط USB

100- مدل سازی دینامیکی سیستم قدرت ایران و اقتصاد سیاسی یارانه برق

101- اصول انتخاب بهینه و اقتصادی ترانسفورمرهای توزیع

102- بررسی اثر روش RPWM بر مبدل Z-Source Inverter

103- بررسی و شبیه سازی موتور رلوکتانسی در حالت ژنراتوری

104- فیلتر های اکتیو موازی برای حذف هارمونیکها

105- اجرای روش کنترل مستقیم گشتاور بر روی ماشین سنکرون و کاهش موجک گشتاور

106- کنترل شارژر خوزشیدی با استفاده از AVR

107- طراحی و شبیه سازی فیلتر اکتیو موازی سه فاز

108- بررسی روش های بهینه سازی برای پخش بهینه توان

109- کاهش تلفات در موتور های BLDC با روش جستجوی شار

110- بررسی و شبیه سازی نرم افزارهای مطالعه شبکه

111- پیاده سازی نقشه های الکترونیک تحت وب

112- طراحی و شبیه سازی اینورتر تکفاز با ولتاژ ورودی DC متغیر

113- مدلسازی و شبیه سازی یکسو کننده ی دارای تصحیح کننده ضریب توان به روش تقریب خطی تبار

114- بررسی، طراحی و ساخت خازنهای باز بست شونده با تایرستور (TSC)

115- سیستم تعرفه شرکت برق و نحوه اصلاح آن

116- تأثیر استفاده از ظرفیت دینامیکی تجهیزات در بهره برداری سیستم های قدرت

117- استخراج مدل قابلیت اطمینان DSSC و بررسی تأثیر آن بر شاخصهای سیستم مرکب

118- شبیه سازی حرکتی با کمک سنسورهای اینرسی

119- طراحی و ساخت مبدل تکفاز به سه فاز

120-  بررسی و مقایسه دو روش قیمت گذاری MCP و PAB و کاربرد آنها در بازار برق ایران

121- بررسی دینامیکی شبکه های کوچک (Micro Grid)

122- تحلیل و شبیه سازی مبدلهای ماتریسی

123- طراحی و پیاده سازی یک برد واسط برای درایو موتور AC و کنترل کننده دیجیتال TMS320C2812

124- برنامه ریزی تعمیرات واحد های حرارتی از دیدگاه نهاد مستقل بازار با روش شیپلی

125- ساخت یکسوساز PWM سه فاز یک طبقه

126- ارزیابی مشخصه لامپ های کم مصرف

127- تحلیل پایداری شبکه های قدرت با استفاده از آنالیز پرونی

128- پیاده سازی کنترل دور موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده

129- بررسی روش های مختلف کنترل برداری موتور و شبیه سازی کنترل سرعت آن با نرم افزار PMSM VisSim

130- طراحی و پیاده سازی دستگاه اندازه گیری انرژی حقیقی و راکتیو تکفاز

131- برنامه ریزی مشارکت نیروگاهها با در نظر گرفتن محدودیت آلودگی

132- ساخت یکسوساز PWM سه فاز یک طبقه

133- بررسی توان راکتیو در بازار برق

134- بررسی عملکرد موتورهای رلوکتانسی سوئیچ شونده

135- تابلو کنترلی آسانسور

136- موتور های رلوکتانسی سوئیچ شونده

137- بهره برداری اقتصادی از شبکه های میکرو

138- بررسی تلفات کلیدزنی در مبدلهای الکترونیک قدرت در دو حالت دیودی و تریستوری

139- تأثیر تولیدات پراکنده در بازار انرژی

140- بررسی بکارگیری Fuel Cell ها در شبکه های قدرت

141- تعیین تعداد بهینه ترانس یدک

142- بررسی نحوه عملکرد UPFC در شبکه قدرت و شبیه سازی آن

143- ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران

144- بررسی و تحلیل عملکرد میکروماشین ها در سیستم های MEMS

145- شبیه سازی رفتار موتور القایی خطی در سیستم های متحرک

146- مطالعه و طراحی سیستم شارژ بی سیم

147- جایابی بهینه PMU به منظور تخمین پارامترهای خطوط انتقال شبکه

148- مقایسه اقتصادی روشهای تولید پراکنده

149- بررسی موتورهای الکتریکی در خودرو های هایبرید

150- شبیه سازی تولید پالس به روش PFN

151- تأثیر کلید زنی بانکهای خازنی بر روی ولتاژ و جریان شبکه

152- بررسی روشهای تصحیح ضریب قدرت (PFC) و بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی

153- بررسی، تحلیل و کنترل اکتیو فیلتر در حذف هارمونیک جریان

154- مدیریت فضای فیزیکی دانشگاه تحت وب

155- جایگذاری بهینه ی خاذن در شبکه ی توزیع

156- مدل سازی و کنترل توربین بادی

157- طراحی ایزولاسیون خطوط انتقال نیرو

158- ترانسفورماتور پالس

159- مدل سازی و کنترل کوره القایی جهت یکسان سازی توزیع حرارت در محتویات کوره

160- فناوری DLC و نقش آن در شبکه توزیع قدرت

161- مروری بر روش های کاهش تلفات بخش توزیع

162- تحلیل مدار راه انداز لامپ مگنترون

163- نقش روش پاسخگویی بار در مدیریت مصرف

164- بررسی کنترل پذیری ماشین القایی تغذیه دوگانه ی بدون جاروبک

165- نحوه کار و کاربرد های ماشین های مخصوص

166-  طراحی و پياده‌سازی الگوريتم کنترلی STATCOM با استفاده از برنامه نويسی C++ و MATLAB

167- بررسی انواع روشهای ذخیره انرژی

168- کاربردهای محدودکننده های جریان خطا در سیستمهای قدرت

169- بررسي اثرات حذف يارانه هاي انرژي بر مصرف كنندگان

170- بررسی اضافه ولتاژهای گذرای احتمالی محدود کنندهی جریان خطای ابررسانای نوع القایی

171- کنترل ژنراتور بادي به روش تطبيقي مدل مرجع

172- خصوصي سازي در صنعت برق ايران با رويکرد تحليل ديناميکي سيستمها

173- کنترل ماشين رلوکتانسي سوييچ شونده در مود ژنراتوري

174-  انتقال توان بدون سيم

175- :بررسي سيگنال کوچک در سيستم هاي توزيع پراکنده

176- نگرشي بر روش هاي كاهش مرتبه و كاربرد آن در سيستم هاي قدرت

177- کاربرد ماشين هاي چند فاز در توربين هاي بادي

178- مقايسه ذخيره ساز هاي حرارتي و الكتريكي در واحد هاي توليد همزمان(CHP)

179- شبيه سازی تحريک عصب به روش مغناطيسی

180-  مدل سازی و اندازه گیری بارهای خانگی

181- تخصیص هزینه انتقال در قراردادهای دو طرفه

182- ارزش گذاري تلفات در شبکه اي توزيع

183- طراحي و شبيه سازي مبدل هاي TSC

184- حذف بار فرکانسي در شبکه قدرت به کمک WAMS

185- طراحی و ساخت مبدل پشت به پشت به عنوان یک سیستم جامع آزمایشگاهی 

186- ساخت فريم اپشتاين براي اندازه گيري دقيق تلفات هسته ترانسفورماتور و اندازه گيري تلفات

187- SF6طراحی ترانسفورمر توزیع با عایق بندی گاز

188- احتساب ملاحظات حرارتي در انتخاب بهينه و اقتصادي ترانسفورمر توزيع

189- محاسبه جریان مغناطیس کنندگی در ترانسفورمر

190- تخصيص تلفات و تاثير بازآرايي شبکه بر آن در شبکه توزيع

191-  طراحی و پیاده سازی مبدلی تشدیدی از نوع LLC

192-  شبيه سازی و پياده سازی کنترل يکسوساز فلای بک اصلاح گر ضريب توان با استفاده از روش کنترل پيش بين غير خطی

193- ژنراتورهای بادی سنکرون و استفاده از اینورتر Z-source برای بهبود عملکرد آن

194- بررسی منحنی های ظرفیت ژنراتور سنکرون

195- طرّاحی خطوط انتقال انرژی

196- مطالعه جريان اتصال كوتاه ژنراتور سنكرون با استفاده از نرم افزار EMTP-RV

197- تحلیل میدان مغناطیسی موتور سوئیچ رلوکتانس به روش اجزای محدود

198- استراتژي بهره برداري از توليد پراکنده(DG)  در شبکه هاي ميکرو(MICRO GRID)