سخنرانان کلیدی و کارگاههای آموزشی

سخنرانان:
سه شنبه 8 اسفند 1391

چهارشنبه 8 اسفند 1391
  • مهندس مربوط (شرکت توانیر) : گزارشی از اندازه گیری تخلیه جزئی در صنعت برق قدرت ایران
  • دکترکریم پور (دانشگاه صنعتی شریف) : بررسی فیزیک پدیده تخلیه جزئی

کارگاههای آموزشی:

سه شنبه 8 اسفند 1391
  • بررسی روش های اندازه گیری تخلیه جزئی، کاستی ها و نکات قابل ملاحظه برای ارتقائ کیفیت آنها (به همراه تست آزمایشگاهی) (دکتر حسین برسی، دانشگاه Hannover)
  • اندازه گیری تخلیه جزئی در کابل های فشار قوی و فوق فشار قوی (به همراه تست آزمایشگاهی) (مهندس رضا کریمی، شرکت کابل ابهر)

چهارشنبه 8 اسفند 1391
  • اندازه گیری آنلاین تخلیه جزئی، تحلیل داده ها و معرفی سیستم های هوشمند اندازه گیری تخلیه جزئی (مهندس علی فرشیدی نیا، شرکت مهندسی آرون)
  • اندازه گیری تخلیه جزئی در شینه استاتور ژنراتور به صورت آزمایشگاهی (دکتر رفیعی، دکتر حق جو و دکتر نقاشان، دانشگاه صنعت آب و برق)
  • اندازه گیری تخلیه جزئی و عمر سنجی کابلهای فشار شبکه متوسط (آقای مهندس حسین باریک آبی ، شرکت مهندسی سنس)
 

Valid XHTML 1.0!