فرمت مقالات ارسالی

نویسندگان محترم، جهت ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی به زبان فارسی بایستی از نحوه نگارش ارائه شده در لینک های زیر پیروی نمایید:

لازم به ذکر است نویسندگانی که مقالات خود را به زبان فارسی ارسال نموده اند، علاوه بر بارگذاری مقاله و چکیده آن باید یک چکیده انگلیسی مشروح (extended English abstract in 500 words) از مقاله (حدود 500 کلمه) نیز بارگذاری نمایند.

جهت ارسال مقاله به زبان انگلیسی از نحوه نگارش ارائه شده در لینک های زیر پیروی نمایید:

 

Valid XHTML 1.0!