کمیته علمی

 • دکتر محسنی (دانشگاه تهران)
 • دکتر شهرتاش (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر وکیلیان (دانشگاه صنعتی شریف)
 • دکتر غلامی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
 • دکتر نقاشان (دانشگاه صنعت آب و برق)
 • دکتر اکبری (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
 • دکتر شایگانی (دانشگاه تهران)
 • دکتر وحیدی (دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
 • دکتر رفیعی (دانشگاه صنعت آب و برق)
 • دکتر میرزایی (دانشگاه صنعتی نوشیروانی)
 • دکتر عربانی (شرکت مشانیر)
 • دکتر مرادی (دانشگاه همدان)
 • مهتدس سلطانی (شرکت اترک انرژی)
 • Dr T.R. Blackburn (School of Electrical Engineering and Tel.- University of New South Wales)
 • Dr B.T. Phung (school of Electrical Engineering and Tel. – University of New South Wales)
 • Dr. M. Lehtonen (Aalto University)
 

Valid XHTML 1.0!