آمار و احتمال مهندسي   

 Probability and Statistics

  استاد درس :

صفحه اصلی

 

 

 

مطالب درس

 

 

نمونه سوال

 

 

نمرات

 

 

استاد

 

 

اخبار

 

 

لینکها

 

مراجع درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي تماس با استاد درس  اينجا را کليک کنيد يا به آدرس زير E-mail بزنيد:

   nayebi@sharif.edu

Homepage:

    http://sina.sharif.edu/~nayebi

 

          

          

امور درس

  • آقای سید حسن محبوبی

         pooya_64m995@yahoo.com