اخبار درس 

                       
دستیار آموزشی:اقای عمو شاهی

کلاس حل تمرین :خودرو 1 ساعت 7:45 روز دوشنبه

                     

 

        

 
   

  :: تماس  با استاد

عنوان:
متن:                                               
 

  

                                                       

    

Sample Questions

 

             

 

            سیلابس  درس 

            لیست پروژه ها           

          نمونه سوالات             

             درباره استاد     
                 لینکها
                 نمره ها
 
                   Clock And Date