مقالات كتاب ها توصيه ها عناوين درسي خانه
ارتباط با استاد امتحانات سايت هاي مرتبط نرم افزارها كاتالوگ ها

 

 

 

 

Quiz2

توضيحاتي مهم در مورد سوپرتكليف هاي درس ساختار

  لیست پروژه های عملی
  لیست پروژه های تئوری

  دستورالعمل تعیین سوپرتکلیف ها  

     

8051 Microcontrollers An Applications Based Introduction

Exploring C for Microcontrollers

Microcontrollers-Practice

PIC Microcontroller Application Guide

Introduction to Microcontrollers Architecture, Programming, and Interfacing for the Motorola 68HC12

 

طراحي شده توسط سهند حمزه اي و سهيل فيض
hamzei@
gmail.com و sfeiz@ee.sharif.edu