افتتاحیه برنامه راهبردی فناوریهای همگرا

افتتاحیه برنامه راهبردی فناوریهای همگرا

با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و فناوریها در دهه های اخیر و شکستن مرز های شاخه های علمی-فنی سنتی و نیاز به علوم و فنون میان رشته ای جهت دست یابی به فناوری های پیشرفته روز، دانشکده مهندسی برق اقدام به پذیرش دانشجویان برگزیده و شاخص مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در برنامه راهبردی فناوریهای همگرا از نیمسال اول ۹۸در زیرگروههای متنوع: مهندسی اعصاب، ژنومیک/زیست شناسی مصنوعی، ماشینهای هوشمند، تصویربرداری و الکترومغناطیس زیستی،ادوات بیوالکتریک و الکترومغناطیس، مخابرات زیستی و مولکولی، مدارهای زیستی همراه، فناوری کوانتوم در بعد پژوهشی و آموزشی نموده است.

افتتاحیه این برنامه به طور رسمی در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰ در سالن کهربای دانشکده مهندسی برق برگزار می شود.

در انتظار حضور همگی همکاران علاقه مند و دانشجویان عزیز در این برنامه هستیم.

برنامه زمانبندی مراسم افتتاحیه