افتخارآفرینی در بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

افتخارآفرینی در بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی روز یک شنبه ۲۴ آذر ۹۸ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

آقای میلاد جانی دانش آموخته مقطع دکترای دانشکده مهندسی برق به راهنمایی‌های دکتر محمدرضا عارف عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه توانست با ارائه طرح “افزایش نرخ قابل حصول کانال‌های تداخلی به کمک روش همسونهی تداخل بدون دسترسی به ضرایب کانال‌های مخابراتی”، موفق به کسب رتبه دوم بخش نوآوری بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی شود. کسب این عنوان شایسته را صمیمانه تبریک عرض می نماییم و آرزوی موفقیت های روزافزون داریم.