امکان کار عملی بدون حضور فیزیکی

امکان کار عملی بدون حضور فیزیکی

#گفتگو

◀️با ارسال بسته‌های آموزشی، امکان کار عملی بدون حضور فیزیکی ۴۰۰ دانشجوی شریفی فراهم شد

✅با شیوع کرونا و اعمال محدودیت در ‌برخی از فعالیت‌های آموزشی، مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف جهت ارتقای هر چه بیشتر مهارت‌های مهندسی دانشجویان با یک اقدام منحصر بفرد طرحی را پیاده نمود که در این شرایط امکان کار عملی بدون حضور فیزیکی برای دانشجویان ایجاد شود.

✅دکتر کابلی رئیس مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی به تشریح این طرح پرداخت.

متن کامل گفتگو را در لینک زیر بخوانید.

لینک