انا لله و انا الیه  راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

 

 چند روزی است که دانشجویان دانشکده مهندسی برق در سوک از دست دادن یکی از همکلاسی های نابغه و مهربان  خود به سر می برند، شادروان ارس شیرانی  که در یک حاثه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم نموده بود، یک سال قبل درچنین ایامی در سوک از دست دادن پدر خود به سر می برد.

دانشکده مهندسی  برق فقدان این جوان عزیز را به همه دانشگاهیان و به خصوص به بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و علو درجات را برای آن مرحوم و والدشان از خدای بزرگ مسئلت می دارد.