انتخاب آقای دکتر علوی  به عنوان برنده جایزه آموزشی استاد جبه دار توسط IEEE ایران

انتخاب آقای دکتر علوی به عنوان برنده جایزه آموزشی استاد جبه دار توسط IEEE ایران

انتخاب بجا و شایسته استاد گرانمایه، جناب آقای دکتر علوی را به عنوان برنده جایزه آموزشی استاد جبه دار توسط IEEE ایران به ایشان تبریک می‌گوییم.