انّا لله و انا الیه راجعون

انّا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر فردمنش، با نهایت تأسف درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم از  طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحوم و طول عمر توأم با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم.