انّا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر باقری،
ریاست محترم دانشکده مهندسی برق،

با نهایت تأسف درگذشت پدر همسر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحوم و طول عمر توأم با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم.