انّا للّه و انا الیه راجعون

سرکارخانم دکتر کاوه وش بدینوسیله ضایعه درگذشت نابهنگام برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحوم و طول عمر توأم با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم.