اولین ویژه برنامه‌ Sharif Talk Time

اولین ویژه برنامه‌ Sharif Talk Time

🔸 با حضور سه استاد گرامی دانشکده‌ برق:
🔻دکتر مهدی فردمنش
🔻دکتر عمادالدین فاطمی‌زاده
🔻دکتر فرخ مروستی

⏰ چهارشنبه ۱۹ خرداد ساعت ۱۷:۰۰

🔗 https://vc.sharif.edu/ch/ee-stu
SharifTalkTime@

کانال کانون علمی- فرهنگی رسانا
EEResana@