بازدید از غرفه پارک علم و فناوری شریف در سومین روز از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

بازدید از غرفه پارک علم و فناوری شریف در سومین روز از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

آقایان «مهندس دهبیدى‌پور، رئیس پارک علم و فناورى شریف، دکتر فخارزاده، مدیر مرکز رشد شریف، مهندس حسینى، مدیر شتابدهنده شریف و دکتر پیمان صالحى، معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناورى معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى» از غرفه پارک علم و فناوری شریف در روز سوم از بیستمین نمایشگاه دستاوردهاى پژوهش فناورى و فن‌بازار بازدید کردند.