بازگشت همه به سوی اوست

سرکارخانم افسانه شاهمیری بدینوسیله درگذشت مادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحومه و طول عمر توأم با عزت برای جنابعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم.