بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم نفیسه زین الدینی، با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی همسرتان را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت الهی و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.