بازگشت همه به سوی اوست

 سرکار خانم دکتر زهرا کاوه وش بدینوسیله درگذشت برادر همسر گرامیتان را از طرف اعضاء هیئت علمی و همکاران دانشکده مهندسی برق به سرکارعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند رحمان علوّ درجات برای آن مرحوم و طول عمر توأم با عزت برای سرکارعالی و سایر بازماندگان مسئلت داریم.