بازگشت همه به سوی اوست

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت جناب آقای منصور آجودانی را تسلیت گفته و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می ‌کنیم.

گفتنی است؛ جایزه بهترین کارمند دانشگاه در سال ۲۰۱۴ به آقای منصور آجودانی تعلق گرفته بود.

 

مراسم خاکسپاری ایشان در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۲/۵ برگزار می گردد. اتوبوس راس ساعت ۹ صبح از جلوی درب اصلی دانشگاه حرکت می نماید.