برنامه بزرگداشت استاد دکتر فرخ مروستی

برنامه بزرگداشت استاد دکتر فرخ مروستی

 

💫 سلسله جلسات گرامیداشت اساتید پیشکسوت دانشکده مهندسی برق
🕓 زمان: چهارشنبه ۲۴ شهریور ماه ساعت ۱۶
🔗 مکان: vc.sharif.edu/ch/kahroba