برنامه های هفته پژوهش دانشکده مهندسی برق

برنامه های هفته پژوهش دانشکده مهندسی برق

برنامه هفته پژوهش دانشکده مهندسی برق منتشر شد.

در انتظار حضور همگی همکاران علاقه مند و دانشجویان عزیز در این برنامه هستیم.