برنامه های هفته پژوهش در دانشکده برق

برنامه های هفته پژوهش در دانشکده برق

برنامه سخنرانی های ارتباط با صنعت در هفته پژوهش را علاقه مندان می توانند از لینک زیر هم دریافت کنند.

دریافت برنامه