برنامه هفته پژوهش

برنامه هفته پژوهش

 

ردیفهای ۴ تا ۷ ( زرد رنگ ) به علت تعطیلی دانشجویان برگزار نشده است. تاریخ های جدید برنامه متعاقبا اعلام خواهد گردید و ردیف ۵ با زمان جدید در جدول ثبت شده است.