برگزاری دوره مدیریت اتصال کوتاه

برگزاری دوره مدیریت اتصال کوتاه

دوره کاربردی مدیریت اتصال کوتاه در روزهای ۹ تا۱۱ مرداد در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور متخصصان صنعت برق کشور برگزار شد، آقای دکتر نیایش استاد دانشگاه NTNU نروژ، آقای دکتر محسنی و آقای دکتر شایگانی مباحثی در زمینه آزمون های اتصال کوتاه، اتصال کوتاه ترانسفورمر و فشار قوی ارائه نمودند