برگزاری کارگاه رباتیک

برگزاری کارگاه رباتیک

کارگاه آموزشی رباتیک با عنوان Passivity -based Control of Robotic systems با حضور دکتر Ortega از فرانسه در دانشکده برگزار گردید. علاقه مندان می توانند فایل های برگزاری کارگاه رباتیک را از لینک های زیر دریافت کنند.

Introduction

PBC_mech

Resent_results