بهترین مقاله سال ۲۰۱۶  IEEE Information Theory Society

بهترین مقاله سال ۲۰۱۶ IEEE Information Theory Society

جناب آقای دکتر محمد علی مداح علی عضو هیات علمی گروه مخابرات موفق شدند جایزه بهترین مقاله سال ۲۰۱۶ IEEE Information Theory Society را برای نگارش مقاله Fundamental Limits of Caching به دست آورند. این موفقیت ارزشمند را به ایشان و خانواده برق شریف تبریک عرض می کنیم.

روابط عمومی دانشکده برق