تور بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

تور بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

 

تاریخ حرکت :پنجشنبه ۱۸مهرماه

ساعت حرکت : ۸ –  جنب درب حمل ونقل –  زمان بازگشت۱۳/۳۰

🔴لطفا برای شرکت در بازدید از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

https://b2n.ir/79671

🔶🔶ظرفیت محدود🔶🔶

منبع: @resanasanatteam96