جشن ورودی های ۹۹ دانشکده مهندسی برق

جشن ورودی های ۹۹ دانشکده مهندسی برق

به رسم هر سال …
اما متفاوت از هر سال…

این بار به صورت مجازی

👀 آشنایی ورودی ها و سال بالایی ها
🏢 آشنایی با فضای دانشگاه و دانشکده
🗣گپ وگفت دانشجویان وصحبت با اساتید دانشکده
🎬 کلیپ های خفن مخصوص ورودی ها
🎯 مسابقه همراه جایزه ارسالی پستی
🎻 موسیقی و….
البته همراه با پذیرایی

منتظرتون هستیم…
برای ساخت خاطره ای خوب کنار هم

وعده دیدار ما:
⏱ جمعه ۲۳ آبان ، ساعت ۱۶
🌐 تیم رسانا -اتاق معاونت دانشجویی دانشکده مهندسی برق- http://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/ee-stu